Prawo do odstąpienia od umowy

Klient (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego shopheartbeat.pl ma prawo: 

* do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia.
* do niepodawania przyczyny zwrotu zamówionego towaru.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, czyli koszty przesyłki zwracanego towaru. 
Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykły oferowany przez Sprzedawcę, nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. w sklepie internetowym synciesli.pl) umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

Sprzedawca niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy) zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot pieniędzy powinien być dokonany w taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.


Klient powinien w ciągu 14 dni od doręczenia produktu złożyć na piśmie oświadczenie, którego wzór dostępny jest na stronie www.shopheartbeat.pl


Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca sam zaproponował, że towar odbierze.

Produkt NIE musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.